O izdanju

Kategorija  -  Muzika

Godina izdanja  -2001.

Izdavač  -Hi-FI Centar

dnevnik_starog_momka

1. Otilia
2. Ljerka
3. Ankica
4. Jaroslava
5. Eleonora
6. Nevena
7. Anita
8. Julia
9. Branislava
10. Ognjena
11. Ljudmila
12. Anđela