O izdanju

Kategorija  -  Muzika

Godina izdanja  -1978.

Izdavač  -PGP RTB

racunajte_na_nas


1. Računajte na nas
2. Strašan žulj