O izdanju

Kategorija  -  Muzika

Godina izdanja  -2004.

kao_rani_mraz

1. Priča o Vasi Ladačkom
2. Aco braco
3. Ćivutski vrt
4. Kere varošanke
5. Lađarska serenata
6. Bože, Bože
7. Galicia
8. Tvoj neko
9. Maliganska
10. Ja vas kanda znam?
11. Pred zadnji sneg
12. Kao rani mraz
13. Priča o Vasi Ladačkom (instrumental)