O izdanju

Kategorija  -  Muzika

Godina izdanja  -1980.

Izdavač  -PGP RTB

dlt_hide_featured  -


1. Marina
2. Pile moje, pače moje malo